คันนา แอปพลิเคชัน 
(Kanna Application)

ผู้ช่วยประจำแปลง
เพื่อเกษตรกรไทย

คันนา แอปพลิเคชัน คือผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำข้อมูลแปลงเกษตรที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเกษตรแบบครบวงจร (End-to-End Solution) และการบูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) การเรียนรู้โปรแกรมจากดาต้า (Machine Learning) และการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยิ่งช่วยให้การดูแลแปลงเกษตรง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบฟีเจอร์ (Features) ในคันนา แอปพลิเคชัน ที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการใช้งาน และตรงกับความต้องการของเกษตรกร

ทำไมเกษตรกรต้องใช้
“คันนา แอปพลิเคชัน” เป็นผู้ช่วยประจำแปลง"

ทันทีที่เกษตรกรลงทะเบียนในคันนา แอปพลิเคชัน และวาดแปลงเพาะปลูก
ระบบจะแสดงข้อมูลของแปลงเพาะปลูกและช่วยแนะนำศักยภาพในการผลิตของพืช
แต่ละประเภท ข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ

ช่วยบริหารจัดการแปลงเกษตร

ช่วยบริหารจัดการแปลงเกษตร

ช่วยวิเคราะห์

ช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการเพาะปลูก อาทิ ปลูกอะไร ปลูกเมื่อไหร่ และปลูกอย่างไร

ช่วยให้ข้อมูลสภาพอากาศเตือนภัยโรคและแมลงของแต่ละพื้นที่

ช่วยให้ข้อมูลสภาพอากาศเตือนภัยโรคและแมลงของแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช

ช่วยประเมินศักยภาพของพื้นที่

ช่วยประเมินศักยภาพของพื้นที่ว่าเหมาะสำหรับการปลูกอะไร
และได้ผลผลิตเท่าไหร่

ช่วยแนะนำการจัดการดิน

ช่วยแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ใส่ปุ๋ยสูตรไหนปริมาณท่าไหร่ ใส่ตอนไหน และใส่อย่างไร หรือถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูกเวลา และถูกวิธี

ช่วยติดตามสุขภาพพืช
และการเจริญเติบโต

ช่วยติดตามสุขภาพพืช
และการเจริญเติบโต

ช่วยคาดการณ์ผลผลิต

ช่วยคาดการณ์ผลผลิต

ช่วยคาดการณ์วันเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม

ช่วยคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ช่วยบริหารจัดการแปลงเกษตร

ช่วยบริหารจัดการแปลงเกษตร

ช่วยวิเคราะห์

ช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการเพาะปลูก อาทิ ปลูกอะไร ปลูกเมื่อไหร่ และปลูกอย่างไร

ช่วยให้ข้อมูลสภาพอากาศเตือนภัยโรคและแมลงของแต่ละพื้นที่

ช่วยให้ข้อมูลสภาพอากาศเตือนภัยโรคและแมลงของแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช

ช่วยประเมินศักยภาพของพื้นที่

ช่วยประเมินศักยภาพของพื้นที่ว่าเหมาะสำหรับการปลูกอะไร
และได้ผลผลิตเท่าไหร่

ช่วยแนะนำการจัดการดิน

ช่วยแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ใส่ปุ๋ยสูตรไหนปริมาณท่าไหร่ ใส่ตอนไหน และใส่อย่างไร หรือถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูกเวลา และถูกวิธี

ช่วยติดตามสุขภาพพืช
และการเจริญเติบโต

ช่วยติดตามสุขภาพพืช
และการเจริญเติบโต

ช่วยคาดการณ์ผลผลิต

ช่วยคาดการณ์ผลผลิต

ช่วยคาดการณ์วันเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม

ช่วยคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

คุณสมบัติ (Features)

  • วาดแปลง คำนวณขนาดพื้นที่
  • ให้ข้อมูลพื้นฐานของแปลงเพาะปลูก อาทิ ดิน สภาพอากาศ และศักยภาพของพื้นที่
  • ให้คำแนะนำแปลง ข้อมูลชุดดิน ปุ๋ย และผลผลิต
  • มีระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมภายในแปลง
  • ข่าวสารและความรู้
Kanna Application

ให้ "คันนา แอปพลิเคชั่น"
(Kanna Application)
เป็นผู้ช่วยประจำแปลงเพื่อการเกษตรกรไทย

google
google
ios
ios

ดาวน์โหลดแอปคันนา จากกูเกิล เพลย์ (Google Play) และแอปสโตร์ (App Store)
หรือสแกนคิวอาร์ โค้ด ได้แล้ววันนี้ ฟรี!