Newsroom

วรุณาจับมือข้าวหงษ์ทอง ริเริ่มโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนา Smart Farm Solution นำเทคโนโลยีและความรู้ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย
13 ธันวาคม 2565

วรุณาจับมือข้าวหงษ์ทอง ริเริ่มโครงการเกษตรอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนา Smart Farm Solution นำเทคโนโลยีและความรู้ยกระดับอุ …

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ “อีซีไรช์” ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย  เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก
17 พฤศจิกายน 2565

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ “อีซีไรช์” ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก …

วรุณา จับมือ เก้าไร่ ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรน ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีครบวงจร
16 พฤศจิกายน 2565

วรุณา จับมือ เก้าไร่ ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรน ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มประสิท …

“วรุณา” เดินหน้า “คุ้งบางกะเจ้า” โมเดลต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเอไอ  เวิร์คชอปใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก เดินหน้าต่อยอดประโยชน์ด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมไทย
17 พฤศจิกายน 2565

“วรุณา” เดินหน้า “คุ้งบางกะเจ้า” โมเดลต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเอไอ เวิร์คชอปใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก เดินหน้าต่ …