วรุณา (Varuna) เข้าร่วมงาน Future of Farming in Thailand “Why Smart Farming is essential to narrow the Yield-Gap, facilitate growth for AgriIndustries whilst Alleviating Rural Poverty”

วรุณา (Varuna) เข้าร่วมงาน Future of Farming in Thailand “Why Smart Farming is essential to narrow the Yield-Gap, facilitate growth for AgriIndustries whilst Alleviating Rural Poverty” วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสวนา ในหัวข้อ Farming Technology แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอนาคตของการเกษตรในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและมั่นคง สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming และแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ใน Agri-food chain โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลายบริษัทเข้าร่วมเสวนาด้วย ได้แก่

DoAE, Ministry of Agriculture and Cooperative (TBC)

Mr Karsten Ziebell, AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH  

Dr. Wikrom Vajragupta, Vice Chairman of Institute of Agro-based Industries, Federation of Thai Industry

Mr Stewart Andrews, CEO, VSNi

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Varuna ได้ที่ช่องทาง 

🌐Website: https://www.varunatech.co/

📥Facebook:https://bit.ly/3QCkNrW

🖥LinkedIn:https://bit.ly/39EE5wl

📩Email:[email protected]

ข่าวสารที่น่าสนใจ