บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาหลักสูตรจัดฝึกอบรมนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านความร่วมมือของพันธมิตร 5 หน่วยงาน

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาหลักสูตรจัดฝึกอบรมนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านความร่วมมือของพันธมิตร 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ Social Health Environment Economic Partnership for Sustainable Sugarcane (SHEEP for Sustainable Sugarcane) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งได้แก่

(1) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

(2) สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.)

(3) สมาคมเกษตรปลอดภัย (ASA)

(4) บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เเละ

(5) บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

สำหรับการจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรผู้ใช้โดรนในไร่อ้อยและผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่” (Young Farmer's Club) มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ทายาทเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความสนใจเป็นนักบินโดรนเกษตร โดยหลักสูตรของเรามีการอบรมทั้งในส่วนกฎหมายของผู้บังคับอากาศยาน ฝึกบินผ่านเครื่องจำลองการบิน (Flight Simulator) และฝึกบินโดรนเกษตรเจ้าเอี้ยงด้วยโปรแกรมบินอัตโนมัติ นอกจากนั้นจะมีการรับใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างเเท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดต่อผ่านช่องทางของเราได้ที่:

Line OA : @varunatech or https://lin.ee/RrNTTwq

📥Facebook Inbox :https://m.me/varunatech

ข่าวสารที่น่าสนใจ