บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

🎉 บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ 

การรับมอบใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด มีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และมีการควบคุมกระบวนการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 


 

ข่าวสารที่น่าสนใจ